Leefbaarheid

Naar een nieuw maatschappelijk meetsysteem

Leefbaarheid wordt dynamisch door het ‘Strategische Buurt Ontwikkeling’ te noemen en is de buurtgerichte inzet in samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners om te komen tot een optimaal sociaal leefklimaat, waarin bewoners door middel van ‘ontmoeting’ en het stimuleren van zelfredzaamheid en ‘samenredzaamheid’ worden uitgedaagd om ieder voor zich sociaal en economisch te groeien en daardoor ‘meedoen’ in de samenleving.

Presentatie economisch meetmodel