Krimp oplossingen

Dienstverlening

Studiereizen

Onze specialisten: Dolf Becx en Eric Schlangen

Becx & van Loon is, samen met haar partners in ‘Nestor Solutions’, uitgegroeid tot een specialist op het gebied van leefbaarheid. Kennis en ervaring is opgedaan in vrijwel heel Europa en de Verenigde Staten. Onze organisatie heeft in de afgelopen jaren actief bijgedragen aan een gestructureerde aanpak van ‘leefbaarheid’, waardoor het voortaan als een serieus, overzichtelijk en meetbaar vakgebied kan worden beschouwd. Het is wellicht nog niet tot alle woningcorporaties en gemeenten doorgedrongen, maar voor wie het wil is de experimentele fase van leefbaarheidinvesteringen voorbij, overigens zonder aan inspiratie en creativiteit te hoeven inboeten. Niet voor niets zijn wij primair betrokken bij een vakopleiding leefbaarheid.

Wij hanteren de volgende definitie:

Leefbaarheid is de optelsom van sociale en fysieke elementen in een buurt, die een relatie hebben met de begrippen ‘schoon’, ‘heel’, ‘veilig’ en ‘prettig’ en die mensen bewust tegenkomen in een territorium dat zij als hun ‘woonomgeving’ ervaren, waaraan ze gevoelsmatig de kwaliteit van hun woonbeleving afmeten.
Vanuit deze definitie kunnen wij u van dienst zijn met het initiëren en uitvoeren van nieuwe concepten en projecten, en met het assisteren bij reeds door uzelf ontwikkelde en/of ingezette projecten.
Voorts kunnen wij u met onze studiereizen meenemen naar echt inspirerende voorbeelden in Europa en de Verenigde Staten.

Leefbaarheid en Kleine kernen
Voor u kan het van belang zijn om te weten, dat onze expertise zich vooral richt op waar krimp dreigt: vergrijzing en ontgroening. Onze kennis en ervaring richt zich zelfs primair op gebieden met kleine kernen. Wij hebben in onze praktijk geleerd, dat leefbaarheid vooral bewerkstelligd wordt door houding en gedrag van mensen onderling. Fysieke verbeteringen kunnen daarbij ondersteunen. In grootstedelijke gebieden wil men helaas nog weleens van mening zijn, dat leefbaarheid te redden is met uitsluitend fysieke verbeteringen. In kleine kernen weet men al lang beter.
Bij het ontwerpen van concepten of projecten hebben wij tevens geleerd onszelf en onze opdrachtgever te behoeden voor ‘plaatsvervangend denken’: de ontwerper heeft doorgaans een hele andere beleving bij leefbaarheid, dan de gebruiker waarvoor het bestemd is.
Het eindresultaat van een leefbaarheidconcept of project zal altijd ‘eigendom’ moeten worden van bewoners of gebruikers. Het zal bovendien meetbaar moeten zijn.

Reader krimpreis Parkstad 2010
Krimpreis Folder


Enkele voorbeelden van leefbaarheidsprojecten in kleine kernen

Sociale cohesie in de kleine kernen
Uit onderzoek blijkt vaak, dat bewoners van kleine kernen hechten aan sociale cohesie, maar dat deze niet (meer) vanzelfsprekend aanwezig is. Sociale cohesie wordt ondermeer van belang geacht om het gebrek aan voorzieningen te compenseren.
Wij kennen diverse methodes en concepten om deze cohesie te bewerkstelligen.
Niet zelden weten wij hiervoor ook (Europese) subsidie aan te trekken.

Voorzieningen in kleine kernen
Veel kernen vragen –al of niet in combinatie met sociale cohesie- om het behoud of te terugkeer van voorzieningen. Primair denkt men dan vaak aan winkelvoorzieningen of (para-)medische voorzieningen. In de loop der jaren hebben wij samen met onze opdrachtgevers diverse efficiënte mogelijkheden uitgewerkt en kennen veel relevante partijen om in dit kader samen te werken.
Wij kunnen ondermeer diverse alternatieve exploitatiemogelijkheden bieden. Wij hebben bijvoorbeeld gewerkt met de inzet van lokale vrijwilligers en mensen met een verstandelijke beperking.

Verbindingen verbeteren
Gedeeltelijk in het kader van sociale cohesie, maar ook om groepen mensen niet te isoleren hebben we gewerkt aan concepten om zoveel mogelijk bewoners de mogelijkheid te bieden om naar de omliggende regionaal voorzienende kern te kunnen gaan wanneer men dat wil. Alternatieven voor openbaar vervoer zijn daarbij ontwikkeld, zoals buurt/belbus- en carpoolconcepten.


Enkele voorbeelden van studiereizen, bijzonder leerzaam voor kleine kernen

Zweden: Nyköpping en de regio
Het platteland van Zweden heeft grote moeite gehad met het behouden van een economisch interessante bevolking. Op sommige plaatsen is het ook nu nog een probleem.
Vooruitziende gemeenten met kleine kernen zijn reeds jaren geleden gestart de uitvoering van een meervoudig actieplan om hun positie te verbeteren. De aantrekkingskracht voor bedrijven en een beroepsbevolking met kinderen stond daarbij centraal. Dat is op zich al een investering in leefbaarheid, maar daarnaast zijn er nog vele andere gerelateerde investeringen gedaan, die u ongetwijfeld inspireren ten behoeve van uw eigen werkomgeving.
Er zijn veel goede voorbeelden in Zweden. Wij nemen u bij voorkeur mee naar Nyköpping, onder Stockholm, omdat wij deze streek en de decisionmakers goed kennen en de streek bovendien optimaal bereikbaar is vanaf diverse Europese vliegvelden.

Groot-Brittannië: Maidstone en de regio
Tussen Dover en Londen ligt een streek, die met al die kleine pittoreske plaatsen op zichzelf heel veel karakter heeft en sowieso een bezoek waard is. Het is het graafschap Kent. Achter deze façade schuilen echter relatief grote sociale problemen. Dat herkennen wij in Nederland. Ook bij ons kunnen kleine kernen soms grote sociale problemen kennen.
Britse woningcorporaties gaan er gedegen mee om. Zij ontwikkelden zich tot holdings voor wonen, zorg en welzijn of tot sterke en initiërende samenwerkingspartners met zorg- en welzijnspartners.
Een omgeving met kleine kernen blijkt veel meer creatieve en werkzame mogelijkheden te hebben om problemen op te lossen, dan de grote stad. Eén van de voordelen is de mogelijkheid om kleinschalig te werken en mensen individueel meer kansen te bieden.
Het graafschap Kent is vanaf Nederland goed bereikbaar via de kanaaltunnel bij Calais. Vanaf elke gewenste locatie in Nederland kunt u het per bus bereizen. Wilt u toch vliegen? Ook dat is geen probleem. Vanaf Schiphol landt u op één van de zuidelijke vliegvelden van Londen. Vandaar uit is het nog 1 à 1,5 uur reizen.

Frankrijk: Het Rhônedal
Misschien wel de mooiste oplossingen voor problemen in kleine kernen vindt u in het Franse Rhônedal, tussen Valence en Montélimar. De regionale woningcorporatie ODH26 neemt er, samen met de diverse overheidslagen, geweldige initiatieven om een ‘nieuw hart’ te brengen in kleine kernen, die dreigen leeg te lopen of te verpauperen.
Het begint vaak met het restaureren van de centrum of het nieuw bouwen in een centrum. De eerste doelgroep is ouderen. Zelfstandige ouderen worden aangemoedigd om in aangepaste of aanpasbare woningen te komen wonen. Vaak zijn het mensen, die van oorsprong uit de omgeving komen.
Deze ouderen nemen als vanzelf de verantwoordelijkheid voor de vernieuwde omgeving, maar zijn automatisch ook klant voor de eerste bakker, slager en pharmacie.
De overheid zorgt voor een uitstekende infrastructuur, inclusief buslijnen, die de eerste jaren niet renderen. U moet het met eigen ogen zien, maar wat een feit is, is dat het zorgt voor een grote duurzame aantrekkingskracht op vooral gezinnen die zich vervolgens gaan vestigen.
Er zijn diverse voorbeelden te bezoeken, met allemaal een eigen karakter.

Spanje: nieuwe kleine gemeenten rond Valencia
De autonome regio Valencia kiest bewust voor het creëren van nieuwe kleine kernen. Daarbij wordt gedacht aan zelfstandige gemeenten vanaf ongeveer 3000 inwoners.
Bij de nieuwe creaties wordt alle kennis en ervaring meegenomen op het gebied van leefbaarheid. En dus zijn die nieuwe kernen bijzonder goed ingericht en uitgerust. Er is private en sociale woningbouw; er zijn alle mogelijke voorzieningen en vanaf de eerste dag zijn bewoners intensief betrokken bij hun gemeente.
Uiteraard kunnen wij onze bestaande kleine kernen niet opnieuw inrichten, maar er zijn veel elementen die ook later kunnen worden ingepast. Bovendien is het bijzonder leerzaam voor het inrichten van bijvoorbeeld VINEX locaties en andere uitbreidingsgebieden van enige omvang.