Economisch Rendement

Heel lang is gedacht, dat investeringen in de leefbaarheid nauwelijks concreet te calculeren economisch voordeel opleveren. Teveel processen zijn van invloed op de leefbaarheid om het effect van een enkele investering te kunnen volgen; meetbare effecten zijn doorgaans alleen maar te herleiden naar een ‘beleving’.
Sinds Jean-Paul Fitoussi in Frankrijk samen met twee andere vooraanstaande geleerden het boek ‘Vers de nouveaux systèmes de mesure’ publiceerde, is een andere visie eindelijk ‘gestold’: het werd wat ons betreft tijd.

Het principe is eenvoudig: een woning in een gewaardeerde woonomgeving is simpelweg méér waard dan precies dezelfde woning in een omgeving met een negatief imago of een verpauperde aanblik. En in een buurt waarin mensen hun problemen onderling keurig oplossen zijn veel minder kostbare interventies nodig: tel uit uw winst.
Wij hebben nu een sociaal en economisch rekenmodel uitgewerkt.

Het vraagt een omslag in denken en een andere ordening van voorbereidingen en uitvoering.
Wij helpen u graag om uw beleid en uw programma’s ten aanzien van leefbaarheid strategisch in te vullen, met zicht op maatschappelijk én economisch rendement.
Wij helpen u om waarde te creëren in de buurt, door gericht te investeren in mensen en in middelen.
Wij helpen u tenslotte om het resultaat van uw inspanningen inzichtelijk te maken op een eenduidige manier, ten behoeve van maatschappelijk gelegitimeerd wordt en waardoor het mogelijk wordt om tijdig in te grijpen of bij te sturen op onderdelen.