Als deze brief niet (goed) wordt weergegeven kunt u hem online lezen

Uw ambitie toch haalbaar met subsidie in 2012

Een nieuw jaar heeft altijd weer iets van een nieuw begin.
We hebben goede voornemens; we gaan beter doen wat beter kan, liefst ook slimmer.
Het wordt echter geen gemakkelijk jaar misschien.
Dat zou weleens ten koste kunnen gaan van mooie ambities die niet van de ene op de andere dag tot stand zijn gekomen.
Toch hoeft dat niet.
Het is ook een kwestie van echt anders denken en zaken echt anders aanpakken.
Om dat te ondersteunen zijn er in 2012 weer subsidieregelingen beschikbaar; meer dan u denkt wellicht. Het zou jammer zijn als u daar geen gebruik van maakt.
Wij kunnen u er op een constructieve manier mee van dienst zijn, zodat u alsnog uit de startblokken kunt komen.
Intussen hebben wij 10 jaar ervaring met nationale en Europese subsidietrajecten.

Ook wij denken anders.
We weten dat het werken met subsidies vaak afschrikt, omdat de voorwaarden zo strikt zijn of dat de administratie zo omslachtig is.
Maar ook wij hebben inzicht gekregen en zijn anders gaan denken.
We helpen u niet zomaar aan subsidie; zo werkt dat niet. We willen weten wat u beweegt.
We denken mee in de projectdefinitie en we nemen zelf een stukje risico bij de aanvraag.
We zijn immers met onze organisatie ook materiedeskundig. We richten ons op inhoud, proces én resultaat. We blijven betrokken bij het project door het te coördineren en te administreren.
Die duurzame betrokkenheid kost u niets extra's: het wordt bekostigd uit de subsidie. U bent er vervolgens van verzekerd, dat alles goed wordt geregeld, tot en met de administratieve afronding.
U kunt zich volledig op de realisatie van uw ambities richten.

Mogen wij eens met u van gedachten wisselen?

U kunt met ons contact opnemen via ons kantoor in Tilburg: 013-5363305

Of direct via één van ons beiden

Dolf Becx
dbecx@becxenvanloon.nl
06-52066188
Bas ter Stege
info@tweenultwee.nl
06-48725539

Nestor Solutions is een samenwerkingsverband van consultants: Becx & van Loon (Tilburg), TweenulTwee (Bergen op Zoom), Habipro (Nijmegen) en Joep Consultants (Amsterdam)

Meer informatie? Ga dan naar: becxenvanloon.nl, of mail naar: dbecx@becxenvanloon.nl
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden