Als deze brief niet (goed) wordt weergegeven kunt u hem online lezen


Nu beschikbaar:
Interessante subsidiekansen voor zorginnovatie


De Europese Commissie heeft enkele nieuwe subsidie calls aangekondigd en de eerste zelfs al geopend. We willen u graag wijzen op de mogelijkheden die deze voor u kunnen bieden.


Nu opengesteld: European Innovation Platform on Active and Healthy Ageing
De eerste mogelijkheid die we onder uw aandacht willen brengen is de call ter ondersteuning van het European Innovation Platform on Active and Healthy Ageing. In deze regeling is ruim 4 miljoen beschikbaar gesteld voor subsidies met drie doelen:

  • Het investeren in de implementatie van nieuwe integrale zorgmodellen rond chronische patienten (gecoordineerde en geintegreerde zorg rondom de patient om daarmee mensen langer gezond te houden en ziekenhuisopnames te voorkomen). Deze regeling wil niet alleen de verandering zelf ondersteunen maar ook de kennisoverdracht van effectief veranderingsmanagement voor deze zorgsystemen.
  • Het ondersteunen van samenwerking van verschillende stakeholders in veranderende sociale- en zorgsystemen. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen voor chronische zorg, nieuwe zorgroutes door het systeem voor chronische zorg, de ontwikkeling van nieuwe protocollen en richtlijnen, ontwikkeling van trainingsmodules voor medewerkers in deze veranderingsfase en ondersteuning voor modernisering van aanbestedingsprocedures die dergelijke samenwerking faciliteren.
  • De effectiviteit van huidige middelen verbeteren door betere samenwerking en coordinatie, scholing en preventieve interventies en het verbeteren van zorgprogramma's met het oog op een vergrijzende bevolking.

Deze call is nu reeds opengesteld en een aanvraag moet voor 9 maart zijn ingediend. Indien hiervan gebruik wil maken adviseren wij u per ommegaande contact met ons op te nemen.


In de nabije toekomst: Kansen voor telecare-teleheath en domotica
Binnenkort opent ICT-PSP Call 6 waarin ruim 24 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor allerlei ICT projecten. De definitieve call tekst moet nog vastgesteld worden maar in de conceptversie kunnen we zien dat er veel mogelijkheden zijn voor telecare-telehealth en domotica projecten. Deze Call opent waarschijnlijk op 1 februari en sluit op 15 mei.


Ook AAL subsidie beschikbaar dit jaar
Ook Ambient Assisted Living Call 5 opent dit voorjaar nog. De nadruk zal geheel liggen op domotica/telecare gericht op thuiszorg en langer zelfstandig wonen. Met name ondersteuning van persoonlijke verzorging wordt al genoemd in het concept programma. In deze call is ook expliciet ruimte voor de combinatie van informele en formele zorg en voor genderspecifieke aspecten. Nestor Solutions heeft hierover op een congres in Sevilla vorig jaar een bijdrage geleverd.


Indien u in deze richting plannen heeft waarvoor u subsidie wil aantrekken adviseren wij u met ons contact op te nemen om mogelijkheden te bespreken.
Dolf Becx
dbecx@becxenvanloon.nl
06-52066188
Eric Schlangen
info@habipro.nl
06-50254686

Graag tot ziens!

Meer informatie? Ga dan naar: becxenvanloon.nl, of mail naar: dbecx@becxenvanloon.nl
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden