Becx&vanLoon

Specialisten in strategisch werken aan leefbaarheid
Improving the quality of life


Welkom bij Becx & van Loon

Onder leiding van Dolf Becx proberen wij een bijdrage te leveren aan de verbetering van leefkwaliteit van mensen waar dat nodig is. Soms heet het ‘leefbaarheid’, soms heet het ‘sociale gebiedsontwikkeling’, soms heet het ‘ontwikkeling van woonzorgconcepten’: u mag het zeggen. Onze referentie is een uitgebreide klantenkring in binnen- en buitenland, die wij mogen inspireren, adviseren en begeleiden. Met onze internationale kennis hebben we aan talloze inspirerende concepten meegewerkt. Wat ons bijzonder maakt is dat we niet zo geloven in het cliché van ‘vernieuwend’: het meeste is al bedacht, beproefd en gemeten. We geloven dat ‘innovatie’ veel meer te maken heeft met ‘aanscherpen’, ‘verbeteren’ en ‘op maat maken’. Daarom zoeken we voortdurend naar de beste oplossingen in Europa en de Verenigde Staten. We kunnen u ook aanbieden om eens met ons mee te gaan op zo’n zoektocht. Onze studiereizen worden hoog gewaardeerd. Zelden staat een concept op onze naam. Wij maken lokale partijen enthousiast, leren het lokale partijen zelf te doen en ondersteunen waar het nodig is. Dat is volgens ons het beste recept voor sociale duurzaamheid. Ons werk draagt substantieel bij aan de waarde van uw organisatie en uw vastgoed. Wij leren u dat ook te zien en te meten. Heel vaak is ons werk subsidiabel. Dat scheelt aanzienlijk in de ontwikkelingskosten. We spreken er graag eens met u over.

Verbetering van leefkwaliteit: een alternatieve munt voor het bevorderen van vrijwilligerswerk en participatie.

Verbetering van leefkwaliteit: optimale zelfredzaamheid bij dementie voor een tevreden dag: het Böhm-concept.


Bekijk hier de video.
Improving quality of life by integration of social, economic and architectural expertise.
Verbetering leefkwaliteit: beperking van medicijnresten in het milieu: Remediz

(Site is onder constructie)